Tonton video

Pengeluaran saintifik

  • Bengkel pintar
  • Piawaian antarabangsa
  • Pemeriksaan kilang berganda
  • Perhimpunan Pengeluaran Selamat
  • Rantaian bekalan pintar

Periksa komponen penting dan berpegang pada kualiti profesional

Dengan bengkel pengeluaran pintar dan piawaian pengeluaran antarabangsa, AGR sentiasa mendisiplinkan diri kita dengan standard, penghalusan dan profesionalisme yang tinggi. Dari setiap komponen ke setiap proses, pelbagai pemeriksaan kilang dilakukan untuk mencapai keseluruhan pengurusan proses dari perhimpunan ke pendaratan, untuk menyediakan pelanggan dengan drone pertanian yang paling mudah dan paling tahan lama